Řízení letového provozu České republiky, Letecká informační služba

English Kontakt

Aktuality

26. 7. 2018 Ve dnech 2. – 7. a 10. – 14. září 2018 budou v platnosti dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2018. Viz AIP SUP 21/18, VFR SUP 12/18AUP/UUP.
18. 5. 2018 Ve dnech 18. – 22. června 2018 a 25. – 29. června 2018 budou v platnosti dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení SKY AVENGER 2018. Viz AIP SUP 13/18, VFR-SUP 8/18AUP/UUP.
více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!
AisView
IBS
FIC Praha
Změny
AIP
VFR příručka

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajišťuje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., je letecká informační služba poskytována pracovištěm Centrální ARO Praha (ohlašovna letových provozních služeb).

více o LIS ŘLP ČR