GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 6 DEC 2018.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 6 DEC 2018.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
41/17Překážky
Obstacles
21 DEC 2017
UFN
12/18PRAHA/Vodochody – značky a světelné značení mimo provoz
PRAHA/Vodochody – markings and lighting out of operation
29 MAR 2018
UFN
23/18Nebezpečné prostory LKD11, LKD13 a LKD14
Danger areas LKD11, LKD13 a LKD14
21 JUN 2018
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf