GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 27 APR 2017.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 27 APR 2017.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
35/16Praha/Ruzyně (LKPR) - Překážka v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - Obstacle in the AD vicinty
29 SEP 2016 0400 UTC
31 DEC 2017 2000 UTC
43/16Překážky
Obstacles
5 JAN 2017
UFN
2/17Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closure
15 MAR 2017 0700 UTC
31 MAY 2017 1200 UTC
4/17Dočasné zrušení MTMA a MCTR Pardubice
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Pardubice
27 APR 2017 0001 UTC
29 APR 2017 2359 UTC
6/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) Všeobecný popis
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) General description
30 MAR 2017
UFN
9/17Dočasně omezený prostor PLASY
Temporary Restricted Area PLASY
27 APR 2017
30 APR 2017
10/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
27 APR 2017
UFN
11/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
27 APR 2017
UFN
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
13/17Karlovy Vary (LKKV) - Změna provozní doby
Karlovy Vary (LKKV) - Change of operational hours
13 APR 2017 0530 UTC
26 OCT 2017 1915 UTC

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf