GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 11 OCT 2018.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 11 OCT 2018.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
41/17Překážky
Obstacles
21 DEC 2017
UFN
9/18Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2
26 APR 2018
18 NOV 2018
12/18PRAHA/Vodochody – značky a světelné značení mimo provoz
PRAHA/Vodochody – markings and lighting out of operation
29 MAR 2018
UFN
23/18Nebezpečné prostory LKD11, LKD13 a LKD14
Danger areas LKD11, LKD13 a LKD14
21 JUN 2018
UFN
32/18Dočasné zrušení MTMA a MCTR Pardubice
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Pardubice
1 OCT 2018 0600 UTC
30 NOV 2018 0700 UTC
37/18Dočasně omezený prostor PARADE
Temporary restricted area PARADE
28 OCT 2018 1230 UTC
28 OCT 2018 1400 UTC

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf