GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 14 FEB 2019.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 14 FEB 2019.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
12/18PRAHA/Vodochody – značky a světelné značení mimo provoz
PRAHA/Vodochody – markings and lighting out of operation
29 MAR 2018
UFN
23/18Nebezpečné prostory LKD11, LKD13 a LKD14
Danger areas LKD11, LKD13 a LKD14
21 JUN 2018
UFN
38/18Překážky
Obstacles
31 JAN 2019
UFN
1/19Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení DARK BLADE 2019
Temporary segregated areas for international military air exercise DARK BLADE 2019
20 MAY 2019
30 MAY 2019
2/19Uzavírka letiště Ostrava/Mošnov (LKMT)
Aerodrome Ostrava/Mosnov (LKMT) closure
19 APR 2019 2000 UTC
22 APR 2019 0300 UTC
3/19Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closure
7 MAR 2019 0700 UTC
9 MAY 2019 1300 UTC

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf